Förstå psykologin i marknaden

Teknisk analys och behavioural finance använder psykologin bland investerarna för att säga något om utvecklingen i aktiemarknaden framöver. Den bygger på att vi människor i stor grad styrs av grundläggande behov, där smärta och glädje är viktiga drivkrafter för våra val. Även om bolagen och den teknik ständigt utvecklas är vi påverkade av smärtan att förlora och glädjen att vinna. Vi tar därför i stor grad val baserade på känslor och inte rationella överväganden.

Motsvarande ser vi att den fundamentala analysen har liknande svårigheter. Stora och kända mäklarhus kommer till olika slutsatser även om de sitter med samma information och förutsättningar. Det visar att den subjektiva mänskliga faktorn som gör värderingen är viktigare än faktiska förhållanden. Vi måste därför ta höjd för detta när vi ska göra våra investeringsval.

Genom att studera aktiekursen identifierar vi mönster och trenden som representerar girighet, rädsla och osäkerhet som investerarna har. Rörelser drivna av ett starkt marknadssentiment är svåra att stoppa och ger oss som tekniska analytiker en stor fördel. Investtech har genom solid forskning och egenutvecklade algoritmer inom behavioural finance visat markant meravkastning jämfört med referensindex. Du kan läsa om våra resultat under Forskning eller pröva våra analyser helt gratis i 14 dagar.

 

 

h_PivotPoints

 

 

Skrivet avEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Även om tekniken förändras förblir investerarnas psykologi densamma. Därför är teknisk analys viktigt!

Artiklar:

Dagens köpkandidat ger meravkastning

 Köp aktier i stigande trend

67 procents träff vid köpsignal från rektangelformationer

 

Teknisk analys:

Förstå psykologin i marknaden

Min favoritindikator är Trend

Min favoritindikator är Rektangel

 

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK