Min favoritindikator är Trend

Forskningschef Geir Linløkken på Investtech tillfrågades av Finansavisen om sin favoritindikator. Vilken indikator eller verktyg är i en klass för sig, som du skulle valt om du bara skulle använda ett verktyg?

Här är hans svar:

Det var enkelt: Min favoritindikator är Trend!

Trend är den klart viktigaste indikatorn i aktiemarknaden. Stigande trender indikerar att bolaget eller marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerarna är ökande.

Investtech har arbetat med kvantitativ och teknisk aktieanalys sedan 1998. Trendanalys har hela tiden varit centralt i våra analyser och rådgivning till privata och professionella investerare. En forskningsrapport vi utarbetade över 14 år med data från Oslo Börs visade följande:

  • Aktier i stigande trend steg i snitt med 2,7 procent den följande månaden
  • Aktier i fallande trender föll i snitt med 1,1 procent den följande månaden.

Grundlaget for rapporten är 3747 signaler från aktier som gick in i en stigande trend och 2792 signaler från aktier som gick in i en fallande trend.

Trend är en enkel indikator att följa. Investtechs datamaskiner identifierar varje dag den kvalitetsmässigt bästa trenden för varje aktie. Aktier som ligger i stigande trender bör köpas och aktier som ligger i fallande trender bör säljas.

Avkastning etter trendsignaler
Utveckling för aktier som gick in i stigande respektive fallande trender från fem dagar före signalen till 22 dagar (en månad) efter signalen.

Finansavisen publicerade utdrag från detta i en artikel "Proffenes favorittverktøy" lördag 11 maj 2013.

Keywords: Finansavisen,Indikator,Trend.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Investtechs datamaskiner identifierar varje dag den kvalitetsmässigt bästa trenden för varje aktie. Trenden tecknas in i grafen som är tillgänglig för våra abonnenter. Det identifieras tre trender, på kort, medellång och lång sikt.

Aktier som nyligen har kommit in i en stigende trend, utlöser en Trendsignal. Översikt över aktier som har gett trendsignaler finns i listan Trendsignaler, som abonnenter kan välja från menyn. Aktierna som visas där, är identifierade enligt samma kriterier som i forskningsrapporten.

Länk: Trendsignaler, uppdaterad efter sista stängning.

Länk: Forskningsrapport om Trendsignaler.

 

Teknisk analys:

Förstå psykologin i marknaden

Min favoritindikator är Trend

Min favoritindikator är Rektangel

 

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK