AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Volvo B19 jul 2019
Hexagon B19 jul 2019
Autoliv SDB19 jul 2019
Holmen B19 jul 2019
Kambi Group19 jul 2019
Kurser & event
   

Marknaden hade en positiv utveckling under fredagen, OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 616 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.31%. För veckan som helhet visade index en nedgång på 0.8%.

I dag visade 452 aktier en uppgång och 383 en nedgång. Det var 95 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 72 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper fredag blev cirka 20.9 miljarder kronor.

Volvo B (VOLVB) slutade på 150 kronor efter att ha stigit 5.52%. Vi måste tillbaka till 20 oktober 2017 för att hitta en lika omfattande uppgång. Den gången steg aktien med 6.96%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 145 kronor och motståndet vid cirka 152 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning.
Micro Systemation B (MSABB) stannade på 25.10 kronor efter en nedgång på 37.72%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 2 februari 2004, då den sjönk 40.82%. Det var den 12. dagen i rad aktien sjönk. Aktien har därmed sjunkit 44.32% efter säljsignalen från en rektangelformation för en månad sedan. Omsättningen var dessutom extremt hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 40 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 77 gånger genomsnittlig dagsomsättning.
Evolution Gaming Group (EVO) stannade 221 kronor efter en uppgång på 12.16%. Förra gången aktien steg lika mycket var 25 april, då den steg 15.75%. Aktien har därmed stigit 16 av de senaste 20 dagarna. Aktien har därmed stigit 17.52% efter köpsignalen från en rektangelformation för tre veckor sedan. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 385 miljoner kronor i aktien, vilket är sju gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning.
Binero Group (BINERO) stannade på 16.80 kronor efter en svag uppgång på 1.20%. Aktien har därmed stigit 151% efter köpsignalen från en dubbelbotten-formation för två månader sedan.
Boliden (BOL) slutade ned 1.85% till 215 kronor. Aktien har inte stannat på en lägre kurs sedan 29 januari. Tekniskt sett ser det inte heller särskilt bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, har brutit ner marginellt genom stöd vid ca 217 kronor och en vidare nedgång indikeras.

Svag nedgång på US 500 under fredagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under fredagen, en nedgång på 0.62% och S&P 500 (SP500) den stängde på 2977 punkter. Veckan som helhet gav en nedgång på 1.2%.

Index
OMX Stockholm PI
   Svagt sälj
OMX Stockholm PI ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Indexet testar motståndet vid cirka 618 punkter. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 618 punkter kommer att utlösa en köpsignal. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Indexet är totalt sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
S&P 500
   Svagt köp
S&P 500 ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Indexet närmar sig stödet vid cirka 2930 punkter, vilket kan ge en reaktion uppåt. Indexet är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
Hamlet Pharma (HAMLET) Kurs 45.40, 19 jul 2019
Hamlet Pharma har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Aktien har stöd vid cirka 14.00 kronor. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Hamlet Pharma. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1281.87
Ref.index:243.71
 Senaste vecka20192018
Portfölj   -2.61%   25.85%   -3.63%
Portfölj efter courtage   -2.67%   24.64%   -6.18%
OMX Stockholm Benchmark GI   -0.71%   19.11%   -4.64%
Index senaste dag
AEX0.05%571.84
ATX0.00%3406.09
CAC400.03%5552.34
COMPX-0.74%8146.49
DAX0.26%12260
HEX0.74%9267.43
N1000.31%1081.64
OMXC25GI-0.26%1198.15
OMXSPI1.31%615.80
OSEBX0.15%863.22
PSI20-0.35%5202.23
TECDAX0.98%2866.58
UKX0.21%7508.70
EURUSD0.00%112.2644
CL (OIL)0.60%55.63
Indexvärderingar
 KML
AEXnegneutralneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralpospos
COMPXneutralpospos
DAXneutralneutralneutral
HEXposnegpos
N100posneutralpos
OMXC25GInegneutralpos
OMXSPIposnegpos
OSEBXposneutralpos
PSI20posneutralneg
TECDAXpospospos
UKXnegneutralpos
EURUSDnegneutralneg
CL (OIL)negneutralpos

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
31% 50% 19%
 326 Köp
 521 Neutral
 201 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   72% Köp
   264 Köp
   101 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK