Trendbibelen

Forskningsresultater - aksjer i stigende og fallende trender på mellomlang sikt

Aksjer som har ligget i stigende trender har i gjennomsnitt fått en klart positiv kursutvikling de neste 66 dagene, og en kursutvikling klart bedre enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen.

Forskningsresultater - aksjer i stigende og fallende trender på mellomlang sikt

Vi har sett på hvordan aksjer som har ligget i en stigende eller fallende trend på ett tidspunkt, har utviklet seg de kommende tre månedene. Aksjer i stigende trender ble tilordnet kjøpssignaler og aksjer i fallende trender ble tilordnet salgssignaler.

c) Danmark.

 

Figur 1: Gjennomsnittlig kursutvikling 66 dager etter at aksjer lå i henholdsvis stigende trender (blå kurve) og fallende trender (rød kurve) på Investtechs mellomlange tekniske grafer. Bredden på det skraverte området tilsvarer ett standardavvik på gjennomsnittsestimatoren - jo smalere variasjonsområde, jo bedre estimat. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen er den sorte kurven. Klikk på figurene for større versjoner.

 

Gjennomsnittlig avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 5,4 % 5,5 % 5,5 % 2,7 % 5,3 %
Salgssignal, aksje i fallende trend -0,1 % 2,0 % -1,7 % 0,5 % 1,3 %
Referanseindeks 3,1 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % 3,5 %

Relativ avkastning Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,9 %p
Salgssignal, aksje i fallende trend -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,2 %p

%p: prosentpoeng. Forskjell mellom gjennomsnittlig avkastning på aksjer med signaler og gjennomsnittlig kursutvikling i referanseindeksen.

Vi ser at aksjer som har ligget i stigende trender, i gjennomsnitt har fått en klart positiv kursutvikling de neste 66 dagene, og en kursutvikling klart bedre enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen. Samtidig har aksjer som har ligget i fallende trender, fått en kursutvikling de neste 66 dagene som har vært langt svakere enn gjennomsnittlig referanseindeks.

Beregningene er gjort på bakgrunn av et stort datasett over en relativt lang tidsperiode, og for fire forskjellige land. Usikkerheten i estimatet, målt ved standardavviket, er relativt lav, med statistisk høye T-verdier. Dermed anses resultatene som robuste, til tross for den tidligere nevnte manglende uavhengigheten mellom samplene.

Om du ønsker å lære enda mer....

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK