Trendbibelen

Forskningsresultater- Brudd opp og ned på trender

Aksjer i stigende trender med brudd opp har fortsatt opp, og det med en sterkere stigningstakt enn tidligere. For aksjer med brudd ned gjennom gulvet i fallende trend, har den videre kursutviklingen vært sterkt negativ.

Forskningsresultater- Brudd opp og ned på trender

Figur 1: Brudd i trendretning. Gjennomsnittlig kursutvikling ved aksjer med brudd opp gjennom taket i stigende trend og brudd ned gjennom gulvet i fallende trend på Investtechs mellomlange tekniske grafer. 

Figur 2: Brudd mot trendretning. Gjennomsnittlig kursutvikling ved aksjer med brudd ned gjennom gulvet i stigende trend og brudd opp gjennom taket i fallende trend på Investtechs mellomlange tekniske grafer. 

Relativ avkastning, stigende trender og brudd Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Brudd opp på stigende trend 4,7 %p 2,8 %p 2,6 %p 1,1 %p 3,3 %p
Inne i stigende trend 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,8 %p
Brudd ned på stigende trend 0,4 %p 0,4 %p 1,1 %p -0,6 %p 0,4 %p

Relativ avkastning, fallende trender og brudd Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Brudd ned på fallende trend -7,8 %p -6,3 %p -9,9 %p -5,6 %p -7,3 %p
Inne i fallende trend -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,8 %p
Brudd opp på fallende trend -0,2 %p 0,3 %p -1,1 %p 1,3 %p 0,0 %p

%p: prosentpoeng

Fra grafene og tabellen over, ser vi at aksjer i stigende trender med brudd opp har fortsatt opp, og det med en stigningstakt som er sterkere enn aksjer som ligger inne i stigende trend. Aksjer som har brutt ned fra stigende trend, har også fortsatt opp, men med en stigningstakt klart svakere enn aksjer inne i trend, og bare så vidt over markedets utvikling.

For aksjer med brudd ned gjennom gulvet i fallende trend, har den videre kursutviklingen vært sterkt negativ med et fall på 7,3 prosentpoeng mer enn referanseindeks for det vektede snittet av alle signalene i Norden. Dette er klart svakere enn aksjer som er inne i fallende trend. Aksjer som har brutt opp gjennom taket på fallende trend, har hatt en nøytral utvikling i forhold til markedet den kommende perioden, noe som i absolutte tall betyr en oppgang på 3,5 prosent kommende tre måneder.

Resultatene over passer bra med teknisk analyse-teori om trendbrudd. Brudd opp har gitt videre oppgang, og sterkere stigningstakt enn tidligere. Brudd ned på stigende trend har gitt videre oppgang, men svakere stigningstakt enn tidligere.
Brudd ned på fallende trend har gitt videre fall med sterkere falltakt enn tidligere.

Det eneste stedet resultatene går mot teorien, er ved brudd opp på fallende trend. Dette har ikke gitt et videre fall, men i stedet en oppgang på linje med markedet.

 

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK